Null hull i økonomien med Din Tandförsäkring

Samarbetet med din tandläkare


Din Tandförsäkring samarbetar med alla svenska tandläkare.

Praktisk information

Samarbetet med din tandläkare

Du ska alltid betala din faktura till din tandläkare.

Sedan kan du antingen skanna räkningen eller ta en bild av den och ladda upp den på vår hemsida (genom att logga in på ”Min DTF”). Kom ihåg att endast ladda upp en faktura åt gången.

Vi täcker den del av behandlingen som du har rätt till i förhållande till försäkringsvillkoren. När vi återbetalar dina utgifter, sätts pengarna in på ditt bankkonto.

Information
Förköbsinformation

Här kan du läsa vår köpinformation. Observera att detta inte är en fullständig beskrivning av försäkringsavtalet.

Här hittar du en fullständig översikt över alla behandlingar som täcks av försäkringen och våra försäkringsbidrag.
Ersättning lista

Här hittar du en fullständig översikt över alla behandlingar som täcks av försäkringen och våra försäkringsbidrag.