Null hull i økonomien med Din Tandförsäkring

Försäkran om samtycke


I vissa fall kan vi behöva inhämta dina tandläkarjournaler och röntgenbilder hos din tandläkare. Här hittar du en försäkran om samtycke som du kan fylla i och skicka till oss. Om du gör detta, kan vi hämta dina journaler och annat relevant material från din tandläkare utan bekymmer för dig.

Praktisk information

Försäkran om samtycke

När du skickar ett återbetalningskrav till oss, kan vi ibland behöva få mer information från din tandläkare avseende behandlingen. Tandläkaren behöver få ett samtycke från dig som bekräftar att vi får inhämta sådan information.

Utlämnande av journalinformation eller kopior av tandläkarjournaler

Här hittar du en fullständig översikt över alla behandlingar som täcks av försäkringen och våra försäkringsbidrag.
Ersättning lista

Här hittar du en fullständig översikt över alla behandlingar som täcks av försäkringen och våra försäkringsbidrag.

Din Tandförsäkring kontakta
Kontakta oss

Nedan kan du skicka dina frågor till oss. Du är också välkommen att ringa oss ifall du har några frågeställningar som behöver diskuteras.

Information
Förköbsinformation

Här kan du läsa vår köpinformation. Observera att detta inte är en fullständig beskrivning av försäkringsavtalet.