Null hull i økonomien med Din Tandförsäkring

Frågor och svar


Nedan hittar du svaren på de vanligaste frågorna om vad Din Tandförsäkring täcker och inte täcker samt hur försäkringen fungerar.

Frågor och svar

Får jag lov att fixa mina tänder i utlandet?

I grund och botten täcker vi endast tandvård som utförs av svenska tandläkare. Du kan anlita alla svenska tandläkare utifrån eget önskemål. Men om du har oturen och befinner dig i utlandet när en skada inträffar, täcker vi naturligtvis även din kostnad inom EU. Detta förutsätter att det avser en behandling som framgår av tjänstelistan.

Men tänk på att vi måste få räkningen på ett av de nordiska språken, engelska eller tyska för att du ska kunna få den ersatt. Vi måste likaså kunna få en journal på ett av dessa språk. Om detta inte är möjligt, riskerar du att din ersättning avvisas eller att vi kräver in en godkänd översättning av din journal.

Vad omfattas inte av tandförsäkringen?

Tandförsäkringen täcker inte:
1. Kosmetiska behandlingar
2. Ortodontiska behandlingar
3. Saknade tänder vid tidpunkten för tecknandet (inklusive mjölktänder och inte helt utväxta tänder).

När utbetalas min ersättning?

Vi betalar ut ersättningar varje måndag. I genomsnitt behöver vi 36 timmar för att granska dina skador och ta fram den ersättningsrapport som ska skickas till dig.
Vi betalar ut pengarna direkt till bankkontot som du angav i samband med uppladdningen av din tandläkarräkning eller har registrerat i vårt system.

Hur försäkras implantat?

Vi täcker implantatbehandlingar som skett efter teckningsdagen. Behandlingsbehov av befintliga implantat täcks inte. Se täckningsöversikt och försäkringsvillkor för mer information.

Täcks tandolyckor?

Ja, tandolyckor täcks av försäkringen inom gränserna för försäkringsskyddet. Vid olycksfall måste du informera oss om du eventuell får ersättning av ett annat företag.

Är bitskador försäkrade?

Ja, bitskador täcks av försäkringar.

Jag förstår inte ersättningsgrunden

Vi täcker normalt allt det som motsvarar din egenkostnad efter bidrag från statligt tandvårdsstöd (ATB, Särskilt Tandvårdsbidrag och Högkostnadsskydd).
Vi ersätter alltså den delen som du själv måste betala.
Eftersom högkostnadsskyddet ges som ett belopp, måste vi fördela detta belopp inom varje behandlingskategori i samma proportion som beloppet uppgår till för tandläkarräkningen. Detta sker eftersom vi har några maximala gränsvärden per år som du kan få ersättning för och därför delar vi upp utgifterna enligt samma förhållanden.

Vad är tjänstelista?

När du mottar dina försäkringsvillkor följer det också med en tjänstelista. Denna lista beskriver behandlingarna som vi täcker och innehåller information om ersättningsbeloppet som vi täcker för olika behandlingar.

Vad är ett försäkringsår?

Ett försäkringsår är inte samma sak som ett kalenderår. Ditt försäkringsår börjar på dagen för tecknandet av försäkringen och löper fram till den dag då försäkringen ska förnyas. Du hittar information om när ditt försäkringsår påbörjas i dina försäkringsdokument.

Att skicka in ett ersättningsanspråk

När du har genomgått en behandling hos din tandläkare, ska du först betala hela räkningen själv och sedan ladda upp dokumentet genom att logga in på ”Min DTF” här på webbplatsen.
Kom ihåg att endast skicka in en räkning per uppladdning, att bilden är i läsbar kvalitet och får plats på en sida.

Kan en tandförsäkring betala sig?

Ja! En tandförsäkring är en av de bästa försäkringsinvesteringarna som du kan göra. Med en sådan är du försäkrad om en årlig utbetalning för varje år som du gör en tandundersökning och tandrengöring – detta täcks med inte mindre än 1000 kr per år. Dessutom har du alltid råd med rätt behandling i rätt tid utan att ödelägga din privatekonomi.