Null hull i økonomien med Din Tandförsäkring

Tryggheten som alla vill ha


Din Tandförsäkring är för dig som behöver hjälp nu - med en gång - helt utan diskussion. Eller för dig som vill ha den framtida tryggheten att kunna betala för rätt behandling i rätt tid utan att det påverkar din ekonomi.
Dina behandlingskostnader täcks med ett stort bidragsbelopp direkt från början. Och för varje år som du är försäkrad, täcker vi mer och mer av dina framtida tandvårdskostnader.
Sitter du i tandläkarstolen eller står du med räkningen i handen? Har kontrollbesöket täckt behandlingsbehoven som du ville få fixade utan att tömma din plånbok?
Registrera dig idag och få stora bidrag för både kontrollbesök och tandbehandlingar.

Köp nu

Din Tandförsäkring

Vad täcks?

 • Undersökning och tandrengöring – upp till 1000 kr per år
 • Fyllningar
 • Tandutdragningar
 • Rotkanaler
 • Proteser
 • Kirurgi
 • Bettskenor
 • Röntgen
 • Bedövning
 • Och i stort sett alla andra dentala sjukdomar och behandlingar

Vad täcks inte?

 • Kosmetiska behandlingar
 • Saknade tänder vid tidpunkten för tecknandet
 • Bettfunktion och tandreglering

 

Hur fungerar försäkringen med det statliga tandvårdsstödet och hur beräknar ni ersättningen? ​

Vi täcker allt som det statliga tandvårdsstödet inte täcker. Detta innebär att vi hjälper dig med dina egna kostnader.

Eftersom det statliga tandvårdsstödet redovisas som ett samlat bidrag, måste vi fördela stödet proportionellt över de olika behandlingskategorierna. Sedan fördelar vi självkostnaden enligt samma faktorer för varje behandlingskategori.

På ”Min DTF” kan du alltid hitta en specifikation över ersättningsberäkningen. .

Priserna är åldersbaserade – Men här är några exempel:

Ålder Månatlig premie Årligt premie
25 år 164 1.969
35 år 219 2628
45 år 310 3.716
55 år 441 5289
65 år 612 7345

Beräkna ditt eget pris här:

Svensk täckningsöversikt*

Behandlings- grupp Beskrivning Åtgärdskoder Högst per grupp – År 1 Högst per grupp – År 2 Högst per grupp – År 3
1 Undersökning, tandrengöring, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101, 103, 107, 108, 111, 112, 113, 115, 116, 201, 204, 205, 206, 207, 208, 209 1.000 1.000 1.000
2 Bedövning (inkl. i behandlinger) N/A 0 0 0
3 Parodontit och anden sjukdomsbehandling 114, 301, 302, 303, 304, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 341, 342, 343, 362 2.000 3.000 4.000
4 Rotbehandlingsåtgärder 501, 502, 503, 504, 520, 521, 522, 523 3.000 3.500 4.000
5 Reparativa åtgärder 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 2.000 2.500 3.000
6 Protetiska åtgärder 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 811, 812, 813, 814, 815 5.000 7.500 10.000
7 Röntgen 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 134 1.000 1.000 1.000
8 Orto 606, 607, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908 0 0 0
9 Kirurgiska åtgärder (inkl utdragning) 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 451, 452, 453, 454, 541, 542 3.000 3.500 4.000
10 Olika Åtgärder 141, 161, 162, 163, 164, 601, 602, 603, 604 1.000 1.500 2.000
Högst per år 18.000 23.500 29.000
*Din Tandförsäkring har egna bidragsbelopp. Det är dessa bidrag som hjälper dig att täcka din egenkostnad efter de offentliga stöden.
Köp

Det är du som bestämmer

Du bestämmer själv när du vill fixa dina tänder. Det avtalar du med din tandläkare utan vår inblandning. Vi har inte heller några åsikter om ditt val av tandläkare.

Vår täckning baseras på vår max. täckning per behandling. Du hittar en lista över alla behandlingsstöd här.

Hur använder jag försäkringen?

Direkt när du har tecknat en försäkring på se-test.uatdtf.com kan du besöka din tandläkare och få hjälp med den eller de behandlingar som du har behov av. Du behöver inte få vårt tillstånd eller kontrollera med oss i förväg. Du bestämmer själv din tandläkare i Sverige. Du betalar räkningen hos din tandläkare och laddar sedan upp den i ”Min DTF”. I genomsnitt behandlar vi din räkning på 36 timmar och sedan betalar vi ut pengarna direkt till ditt bankkonto. Vi kör utbetalningar varje måndag.

Försäkringsvillkor

Här kan du läsa om försäkringsvillkoren för din försäkring. De förklarar exakt hur din tandvårdsförsäkring fungerar samt vad den täcker och inte täcker.

Läs mer